SSI

Ako chránime našich zamestnancov

Vplyvom koronavírusu počas marca došlo podľa prieskumov Národnej banky Slovenska k zvýšeniu miery nezamestnanosti na 6,2%*. Odhaduje sa, že kvôli situácii spôsobenej pandémiou môže z pracovného trhu zmiznúť 46 000* až 100 000* pracovných miest. V Českej republike sa počas mesiaca marec miera nezamestnanosti výrazne nezvýšila, ale zostala na 3%**, odhaduje sa však, že do konca roka by mohla stúpnuť na 10%**.V Sales House si našich zamestnancov vážime a záleží nám na ich potrebách, preto sme počas pandemickej krízy podnikli niekoľko krokov, ktoré pomohli ochrane ich zdravia, zamestnania a finančných príjmov. 

 

Na začiatku prepuknutia pandémie Covid-19 sme v prvom rade mysleli na našich zamestnancov. Od polovice marca sme zaviedli pre zamestnancov  pražskej aj bratislavskej  kancelárie povinný home office, aby zostali dostatočne chránení a mohli vykonávať pracovné povinnosti z bezpečia domova. Situáciu sme monitorovali s regionálnymi supervízormi každý deň pomocou online meetingov. Preverovali sme nové nariadenia jednotlivých sietí, povolenia pre vstup merchandiserov do prevádzok, vyhradené hodiny pre seniorov a všetky podmienky  potrebné na vykonanie servisu v súlade s ochranou zdravia zamestnancov a zákazníkov. 

 

U každého z nás pandémia vyvolala strach o seba a svojich blízkych, a preto pracovníci v teréne neboli nútení naďalej servisovať jednotlivé predajne a rozhodnutie, či sa budú vystavovať riziku zostalo na každom zamestnancovi. V tejto situácii sa ukázala odvaha a lojálnosť našich zamestnancov, pretože len minimálne množstvo merchandiserov sa rozhodlo ostať doma a naďalej vykonávali návštevy v prevádzkach a zabezpečovali dostatok tovaru pre zákazníkov, napriek tomu, že mohli ohroziť svoje zdravie a tiež zdravie svojej rodiny. 

 

Počas karanténneho stavu sme pracovali na pravidelných reportoch, ktoré ukazujú realizáciu očakávaných návštev a na grafe č. 1 môžeme vidieť, že obavy zamestnancov, sa najviac prejavili v prvom týždni vyhlásenia karanténneho stavu, keď sa miera nezrealizovaných návštev vyšplhala na hodnotu 21,9% na Slovensku a 13,3% v Českej republike. Avšak po distribúcii ochranných prostriedkov zabezpečených nami alebo klientom, sa naši merchandiseri rozhodli pokračovať v činnosti a počet nerealizovaných návštev klesal. Príchod pandémie  bol pre nás všetkých náročný, ale väčšina našich zamestnancov sa rozhodla v práci pokračovať. Za ich profesionálny a zodpovedný prístup voči sebe a ostatným sme im veľmi vďační.

 

marketing

Graf č.1 

 

Aby sme zabezpečili čo najvyššiu bezpečnosť našich zamestnancov, ale aj ľudí, s ktorými prídu do styku počas vykonávania pracovnej činnosti, sme cez náš interný riadiaci CRM systém Salesapp vyžadovali čestné vyhlásenie o zdravotnom stave od každého zamestnanca, ktorý mal pracovať v teréne. Po potvrdení vyhlásenia, sme si boli istí, že naši zamestnanci neboli v krajine postihnutej COVID-19, neboli v styku s osobou vykazujúcou príznaky tohto ochorenia a ani oni sami neprejavujú znaky respiračného ochorenia. V prípade akejkoľvek možnosti nakazenia Corona vírusom zostal zamestnanec v domácej izolácii po dobu najmenej dvoch týždňov. Aj v súčasnosti komunikujeme cez Salesapp a o všetkých legislatívnych, či  projektových zmenách informujeme v sekcii Novinky. Aby všetci naši zamestnanci zostali chránení počas celého obdobia servisu a aj mimo neho, vyzbrojili sme ich ochrannými rúškami, rukavicami, dezinfekčnými gélmi a pravidelnou komunikáciou zisťujeme ich zdravotný stav, kontakt s možnými nakazenými osobami a celkový stav na prevádzkach.

 

Niektorí z nás počas tohto obdobia museli zostať nedobrovoľne doma a nemohli vykonávať naďalej svoju prácu, či už pre rodinné, zdravotné alebo iné dôvody. Ani na nich sme nezabudli a spolu s klientmi Pfanner, Coca-Cola, Staropramen, Nestlé,Tchibo, Teas, Bohemia Sekt sme pripravili pre našich zamestnancov finančné alebo darčekové balíčky, ktoré mali aspoň čiastočne pokryť ich finančné straty a poďakovať im za ich lojalitu. Veľká vďaka patrí aj našim klientom za finančnú a materiálnu pomoc pre  merchandiserov. V Sales House sme nezostali len pri spomínaných balíčkoch, ale počas celej doby sme hľadali spôsoby ako im vynahradiť znížený príjem, napríklad aj dočasnou zmenou pracovnej činnosti, ako napríklad práca online promotéra, telemarketing, sociálne služby, presun promotérov na pozíciu merchandisera v supermarkete a mnohé iné. Pre zamestnancov sme vypracovali dokument o všetkých zmenách v legislatíve, nových nariadeniach vlády počas pandémie a o balíčkoch prvej pomoci, ktoré môžu ako živnostníci a DPČ využiť. 

 

So zlepšujúcou sa situáciou pandémie Covid-19 rozbiehame opäť naše promotion služby. Napriek tomu, že sa situácia výrazne zlepšila, zdravie našich zamestnancov pre nás ostáva prioritou, a preto dopĺňame zásoby ďalšími rúškami, rukavicami a dezinfekciami. Každý zo zamestnancov v kancelárii aj v teréne bol poučený o dodržiavaní bezpečnostných opatrení, ktoré nariadila vláda (dodržiavanie odstupu minimálne 2 metre, nosenie rúška najmä vo vnútorných priestoroch, pravidelné umývanie rúk a pod.). Záleží nám na zdraví každého človeka, s ktorými sú naši zamestnanci v kontakte, a preto sa k situácii staviame zodpovedne a dodržiavame prísne bezpečnostné opatrenia. Vďaka týmto opatreniam veríme, že túto situáciu aj po spustení súčasných a nových projektov zvládneme všetci spolu úspešne. 

 

*Všetky údaje označené v texte sme čerpali z informácii Národná banka Slovenska, https://www.nbs.sk/[cit.9.6.2020]   Dostupné na: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2020/1187_rk_nez_20200420.pdf

 

**Všetky údaje označené v texte sme čerpali z informácii SITA uverejnených na portáli ekonomika.sme.sk. [cit.10.6.2020] Dostupné na: https://ekonomika.sme.sk/c/22379316/nezamestnanost-v-cesku-zostala-v-marci-prekvapujuco-na-rekordne-nizkej-urovni.html 

 

Michaela Šikulová a Monika Hrdličková

 

promo
sales promotion
marketing
promo

poslední novinky

Ostať hodnotoví je pre nás zásadné
So spoločnosťou BE-DNA pracujeme už viac ako rok na rôzne témy HR. Jej majiteľke, Margaret Starka, sme v rozhovore rozpovedali náš príbeh a aj trochu viac :)
22.06.2020 | Blog
promotér
Ako chránime našich zamestnancov
Ako spoločnosť agentúrneho zamestnávania sme dosť intenzívne riešili našich zamestnancov v teréne, ale aj kancelárii počas pandémie na jar roku 2020.
16.06.2020 | Blog
promo
Ako zostať s klientom v osobnom kontakte po pandémii
Nikto nemôže poprieť, že COVID 19 a naše skúsenosti s týmto ochorením zmenili naše vnímanie sveta...
08.06.2020 | Blog