SSI

Sampling #To nam funguje

Čo je to sampling? 

Sampling vo svojej jednoduchej definícií znamená rozdávanie vzoriek zadarmo potencionálnym zákazníkom za účelom zoznámenia konzumentov s výrobkov a tvorí súčasť marketingovej stratégie propagácie určitého produktu. Na prvý pohľad nejde o nič komplikované, ale keď sa nezabudne na niekoľko vychytávok je možné ním dosiahnuť zaujímavé výsledky. 

Účel samplingu je jasný - posilniť u konzumentov povedomie o značke daného výrobku a presvedčiť ho, aby si daný výrobok obľúbil a kupoval. Na zvýšenie predaja má vplyv napríklad dostatočná asociácia so značkou a logom výrobku a oslovovanie tých správnych klientov z tej pravej cieľovej skupiny.

 

Kedy je dobré zaradiť samping do marketingovej stratégie? 

Ak uvažujete nad uvedením Vašej novinky na trh alebo zistíte, že sú regióny, kde sa Váš produkt nepredáva tak dobre ako v ostatných, je čas začať premýšľať nad samplingom, teda nad cieleným rozdávaním vzoriek. Vzorky nie je nutné rozdávať iba v mieste predaja, ale hlavne tam, kde predajné posolstvo zastihne Vami definovaného zákazníka. Ak sa zákazník stretne s produktom mimo predajnej plochy, je pravdepodobné, že mu utkvie v pamäti viac. Môže ísť o bussines centrum zastávku MHD alebo park či športovisko. 

 

Aké informácie potrebujeme od klienta pri zadaní “sampling vzoriek”? 

V prvom rade potrebujeme poznať klientovu predstavu, o cieli a zámere samplingu. Dôležité sú informácie o produkte, značke a o cieľovej skupine, ktorej je výrobok určený. Tiež je dobré vedieť koľko financií chce alebo môže klient do akcie investovať a na základe toho vieme určiť aká rozsiahla môže byť promo akcia. A ak si vie určiť ešte aj miesto kde by chcel sampling previesť a má predstavu o kostýme/oblečení hostesiek, máme dostatok informácii na prvotný nástrel tourplánu a následne kalkulácie.

 

Čo pripravujeme pri zadaní “sampling vzoriek”?

Z pohľadu agentúry je dôležité mať zodpovedané všetky otázky, ktoré sme uviedli vyššie a môžeme začať s definovaním časovania aktivity a s prípravou podrobného tourplánu - kde a kedy určené vzorky rozdáme. Tourplán je podľa nás zásadný a vychádzajú z neho ďalšie agendy dôležité pre naplnenie cieľa: termíny, počet a zloženie tímov, ich technické vybavenie a celková logistika výbavy. Logika celej prípravy si vyžaduje matematickú presnosť s dôrazom na termíny a efektívne alokovanie finančných prostriedkov.  

Po dohode s klientom pripravíme školiace materiály, kde zapracujeme aj požiadavku na informácie, ktoré budú promotéri získavať z terénu a dohodneme sa na školení, či už on-line formou alebo priamym zaškolením u klienta. 

V prípade, že kostým pre promotérov zabezpečuje naša agentúra, predložíme klientovi viaceré návrhy. Po schválení konkrétneho kostýmu ho zabezpečíme, kostým na mieru alebo kúpou hotového oblečenia. 

Po každom ukončenom týždni samplingu pripravíme pre klienta report – prehľad o promoakcii, kde sú uvedené nazbierané dáta z terénu. Či už množstvo rozsemplovaných vzoriek za daný deň, počet oslovených mužov a žien, prípadne iné požadované údaje. Ako príloha nemôžu chýbať fotky z kontrol, komunikácia a odovzdávanie vzoriek osloveným. Aby mal klient kompletný prehľad o akcii, spätnú väzbu od spotrebiteľov a či boli naplnené jeho ciele, pripravíme mu „záverečnú správu“ ako bodku za samplingom.

 

Na čo je potrebné dať si pozor pri realizácii “samplingu  vzoriek”?

Sú parametre, na ktoré je potrebné zamerať sa.. Okrem tourplánu a z neho vyplývajúcich premenných, sú to správne vybraní sampleri a ich vedenie. Tu sa začína tá správna sales promotion alchýmia, v ktorej musí všetko presne sadnúť. Promotérov vyberáme z našich databáz, s dôrazom na afinitu s produktom a s dôrazom na nastavenie ich správnej motivácie. Zároveň máme vďaka nášmu online systému SalesApp výborný spôsob, ako ich riadiť a kontrolovať. Našim ľuďom dôverujeme, ale zároveň ich preverujeme. Vďaka SalesApp vieme totiž presne, kde sa počas samplingu pohybujú a či rozdávajú vzorky tam, kde majú. 

Skvelým spôsobom získavania informácií je aj spätná väzba od spotrebiteľov z digitalnych platforiem. Získaním vzorky spotrebiteľov upriamiť pozornosť a ochotu zapojiť sa do sociálnych médií a rozšírili tak dosah programov odberu vzoriek. Takto vytvoríte dostatočne silnú platformu pre lojalitu a dôveru zákazníka vo váš produkt a značku. 

 

Aké máme za sebou úspechy pri realizácii samplingu?

S firmou Nestlé Slovensko sme realizovali niekoľko úspešných samplingov noviniek. Z rady cukroviniek to boli pralinky Modré z neba, tyčinky KIT KAT, čokoláda Študentská pečať, či káva Nescafé classic.  Z rady cereálií naše hostesky rozsamplovali cereálie Granola, Lion, Crusch vankúšiky a Cheerios tyčinky. S firmou Heineken a DERMACOL sme spolupracovali na samplingu letákov.

 

“ToNamFunguje”

 

poslední novinky

2. vlna pandémie Covid 19 z pohľadu agentúry
Prvá vlna pandémie koronavíru všetkých prekvapila a donútila nás začať rozmýšľať inak nad zdravím aj prácou.   
06.11.2020 | Blog
Bonus pro OSVČ a DPP/DPČ
Bonus pro OSVČ a DPP/DPČ od 5.10.2020 do 4.11.2020 pro COVID19 2. vlna 2020 je tu.  
22.10.2020 | Blog
Sampling #To nam funguje
Čo je sampling vzoriek? Na prvý pohľad nejde o nič komplikované, ale keď nezabudnete na niekoľko vychytávok, je možné ním dosiahnuť zaujímavé výsledky.   
14.10.2020 | Blog