SSI

Maxsport full service

Od 1.2. 2017 agentura Sales House začala a odštartovala spolupracu s klientom MAXSPORT SK v krajine Česka Republika. Pre klienta Masxport zabezpečujeme full servise na modernom trhu BILLA a TESCO.Cieľom outsourcingu je zefektívňovanie predajných tímov a nadväzujúcich aktivít v danej oblasti na modernom trhu a tradičnom trhu. Projekt sa cez agentúrnu štruktúru stará o klientov moderného, buduje vzťahy, posilňuje obchodné úlohy, udržiava a rozširuje existujúce obchodné pozície.Tešíme sa na spolupracu!

maxsport

poslední novinky

TOP promotéri Sales House
Spomínam na promá len v tom najlepšom!  Naučila som sa, ako si pritiahnuť pozornosť ľudí, ako im ukázať, že sa im snažím iba pomôcť.
08.04.2020 | Blog
Obmedzenie pohybu Veľká noc SK
Obmedzenie pohybu začína v stredu 8. apríla 0:00 hod, skončí sa v pondelok 13. apríla 23:59 hod.  
07.04.2020 | Blog
SalesApp: řídí, slaďuje, rozděluje a distribuuje
Při vedení mnohočetných týmů se jako rozhodující moment úspěšnosti celého procesu jeví správné řízení informací. 
04.04.2020 | Blog