SSI

Maxsport full service

Od 1.2. 2017 agentura Sales House začala a odštartovala spolupracu s klientom MAXSPORT SK v krajine Česka Republika. Pre klienta Masxport zabezpečujeme full servise na modernom trhu BILLA a TESCO.Cieľom outsourcingu je zefektívňovanie predajných tímov a nadväzujúcich aktivít v danej oblasti na modernom trhu a tradičnom trhu. Projekt sa cez agentúrnu štruktúru stará o klientov moderného, buduje vzťahy, posilňuje obchodné úlohy, udržiava a rozširuje existujúce obchodné pozície.Tešíme sa na spolupracu!

maxsport

poslední novinky

Summer with Nespresso
Začínáme velkou letní promotion s Nespresso :)
16.07.2021 | Novinky
Ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie počas pandémie
Zmeny spôsobené pandémiou zasiahli všetkých bez výnimky. Nové vládne opatrenia ovplyvnili náš súkromný aj pracovný život a dokonca celé oblasti ekonomiky.....
21.06.2021 | Blog
Nová spolupráce s Kärcher
Začali jsme novou spolupráci se společností Kärcher.
11.06.2021 | Novinky