SSI

Sales House Group 3 pilíře pokroku

Sales House Group 3 pilíře pokroku

 

V horolezectví jsou 3 pevné body základem, který vytváří předpoklady na pokoření i těch nejnáročnějších výzev.

 

3 jsou také základní pilíře agentury Sales House, které se za více než čtvrtstoletí svého působení vyprofilovaly a tvoří pevný trojúhelník komplexnosti řešení na field marketingovém trhu České a Slovenské republiky.

 

Agentura SH už 4 roky po sametové revoluci přišla na nově otevřený trh, aby uspokojila potřeby retailových společnosti při jejich snaze oslovovat a získávat nové spotřebitele, kteří byli hladoví po nových výrobcích a službách. Po 40 letech relativně omezené nabídky byl československý trh zavalen množstvím zboží ze západu. Všechny ty barevné obaly, novinky, technické vychytávky, ale i věci běžné spotřeby byly najednou dostupné všude a v dostatečném množství.

 

To byl ten impuls, kdy postupně marketingové nástroje začaly být dennodenní součástí našich životů a spotřebitel začal být ten, který si vybírá a rozhoduje o úspěchu značek.

 

Přímý kontakt se zákazníkem, možnost vyzkoušet, ochutnat nebo otestovat jsou do dnešních dnů velmi silným nástrojem marketingového mixu. Častokrát jsou právě tím důvodem, kdy některá značka vystřelí jako raketa a získá si přízeň širokých mas.

 

FIELD Marketing, který jako agentura realizujeme, je o procesu a kreativitě. Je o tom, jak dostat zážitek ke spotřebiteli, o jeho osobní zkušenosti se značkou a její dobré dostupnosti. K tomu využíváme množství nástrojů SALES - PROMO služeb.

 

Vývoj a inovace, nové technologie, nástup internetu a webu, mobilní komunikace, digitalizace informací a pokrok ecommerce byznysu výrazným způsobem ovlivňují spotřebitele při jejich rozhodování o spotřebě a koupi. Už dlouhá léta platí, co není na webu jakoby ani nebylo. Spotřebitel má na 1 klik k dispozici množství informací, analýz, statistik a spotřebitelských referencí a nákup udělá připraven.

 

Procesy v offline světě SALES-PROMO jsme posledních 15 let postupně přenášely do digitální formy. Papír a fax nahradily mobilní telefony a všude dostupná konektivita. Doba se zrychlila a přinesla nové služby a celá nová odvětví.

Náš vlastní CRM Salesapp vyvinutý v naší režii plně kopíruje všechny projekty a typy služeb, které jako agentura přinášíme. Komplexní uživatelská struktura i s jejich vztahovými relacemi vytváří předpoklady pro větší efektivitu a rychlost nabízených řešení. OFFLINE know how jsme přenesli do digitální podoby a vytvořili tím unikátní řešení, jeden ekosystém komplexního field-marketingového světa.

 

Dnes již neplatí, že Retail se nástupem ecommerce mění, ale Retail se už skutečně změnil. A právě do této situace se zrodil RETRIX House. Vyprofiloval se evolučně jako sebevědomý a rozvinutý 3. pilíř SALES-PROMO agentury Sales House.

 

"Jsme a nadále budeme svědky konvergence fyzického a digitálního světa. Ti, kteří tento trend využijí, budou lídry na trhu." John Phillips, Senior Vice President Supply Chain & Logistics for PepsiCo

 

Podle průzkumu 65% spotřebitelů očekává, že budou více používat digitální nákupní kanály v budoucnosti. Téměř 72% 16 až 24 letých tvrdí, že by zvýšili své digitální online výdaje. GenZ do roku 2021 - předpokládá se, že ovládnou téměř 40% všech spotřebitelských nákupů. *1

 

CESTA SPOTŘEBITELE NENÍ LINEÁRNÍ. Spotřebitelé si mohou produkt koupit a získat kdekoliv, kde je to pro ně výhodné.

 

Retrix House je sice nejmladší platforma, která formálně vznikla teprve nedávno, ale už teď je jasné, že její místo ve skupině je minimálně stejně důležité, jako jsou tradiční pilíře SALES a PROMO.

 

Retrix přináší komplexní IT řešení a efektivní nástroje řízení obchodních procesů na retailovém trhu. Pracuje s daty a ty přináší značkám, aby na trhu vítězili.

 

www.retrixhouse.eu

www.linkedin.com/company/retrix-house-cz-sk 

 

*1 Zdroj: The Future Shopper Report 2020 WPP COMMERCE| Duben 2020

 

 
SHG Triangels
SHG Faces

poslední novinky

Summer with Nespresso
Začínáme velkou letní promotion s Nespresso :)
16.07.2021 | Novinky
Ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie počas pandémie
Zmeny spôsobené pandémiou zasiahli všetkých bez výnimky. Nové vládne opatrenia ovplyvnili náš súkromný aj pracovný život a dokonca celé oblasti ekonomiky.....
21.06.2021 | Blog
Nová spolupráce s Kärcher
Začali jsme novou spolupráci se společností Kärcher.
11.06.2021 | Novinky