SSI
O nás

predaj máme v krvi už 25 rokov

História SALES HOUSE siaha do roku 1993.

 

Nemecké spoločnosti PPD Marketing Services GmbH a PPD Sales Services GmbH (dnes CPM Germany) vtedy založili agentúru PPD Marketing Services na Slovensku a v ďalších 6 krajinách strednej Európy. Priniesli tak na trh prvé medzinárodné know how a skúsenosti z oblasti sales-promotion ako i princípy medzinárodnej spolupráce v tomto regióne na sales-promotion projektoch.

 

Základné postupy a procesy, ktoré sme vtedy adaptovali na podmienky lokálneho trhu, v podstate pretrvávajú dodnes. Vstup skupiny CPM do PPD Nemecko v roku 1997 priniesol ďalšie rozšírenie a pokrytie prakticky celej Európy. Toto unikátne zoskupenie umožňuje našim medzinárodným klientom realizovať paneuropské projekty na rovnakých princípoch prakticky vo všetkých krajinách Európy.

 

Zvlášť dôležito vnímame česko-slovenskú spoluprácu. Blízkosť oboch trhov vytvára nutné predpoklady na úzku spoluprácu agentúr na česko-slovenskom územi rešpektujúc pritom lokálne špecifiká.

 

SALES HOUSE stojí na pevných základoch, ktoré tvoria naši ľudia s dlhodobými skúsenosťami v podlinkovej komunikácii s aktívnym prepojením na medzinárodný trh prostredníctvom SSI Network.

 

Juraj Fábry 

konateľ SALES HOUSE s.r.o.

Česká a Slovenská republika

Paneurópske princípy

Základné postupy a procesy, ktoré sme vtedy adaptovali na podmienky lokálneho trhu, v podstate pretrvávajú dodnes. Vstup skupiny CPM do PPD Nemecko v roku 1997 priniesol ďalšie rozšírenie a pokrytia prakticky celé Európy. Toto unikátne zoskupenie umožňuje našim medzinárodným klientom realizovať paneurópske projekty na rovnakých princípoch prakticky vo všetkých krajinách Európy.

Základné postupy a procesy

ktoré sme vtedy adaptovali na podmienky lokálneho trhu, v podstate pretrvávajú dodnes. Vstup skupiny CPM do PPD Nemecko v roku 1997 prinieslo ďalšie rozšírenie a pokrytia prakticky celé Európy. Toto unikátne zoskupenie umožňovalo našim medzinárodným klientom realizovať celoeurópske projekty na rovnakých princípoch prakticky vo všetkých krajinách Európy. Zvlášť DÔLEŽITÉ je vnímanie česko-slovenská spolupráca. Blízkosť oboch trhoch vytvára nevyhnutné predpoklady pre úzku spoluprácu medzi agentúrou na česko-slovenské územie rešpektujúce pritom lokálne špecifiká.

Priamy ťah na bránku

V roku 2009 sme začali pôsobiť na česko-slovenskom trhu pod názvom SALES HOUSE. Vytvorením spoločného SALES HOUSE sme sa chceli jasne identifikovať ako československý partner bez pomlčky, ako jeden hráč na tomto trhu, ktorý má priamy ťah na bránku, čaká na požiadavky klientov a denne je im k dispozícii pri riešení ich požiadaviek.

Načítavam ...

Sales House stojí na pevných základoch,
ktoré tvoria naši ľudia s dlhodobými skúsenosťami v podlinkovej komunikácii.

 

Vybrané referencie

Jeden krát vidieť je viac ako tisíc krát počuť. Pozrite si
niektoré z našich úspešných projektov.

SSI Info

SALES HOUSE posunul medzinárodnú spoluprácu na novú úroveň. V auguste 2016 sa stal asociovaným členom silného európskeho združenia sales-promotion agentúr SALES SERVICES INTERNATIONAL.

Na český a slovenský trh sa tak SALES HOUSE rozhodol priniesť nové inovatívne medzinárodné know how a skúsenosti z oblasti sales-promotion ako i efektívnejšie princípy medzinárodnej spolupráce v tomto regióne na sales-promotion projektoch. Dlhoročnú (1993) spoluprácu so sieťou CPM strieda za nové unikátne zoskupenie, ktoré umožňuje našim medzinárodným klientom realizovať paneuropské projekty na rovnakých princípoch prakticky vo všetkých krajinách Európy.

SALES SERVICES INTERNATIONAL – silné európske združenie

SSI je unikátna brána do Európy na poli marketingových služieb pre celoeurópske kampane a programy. Každý člen má rozsiahle skúsenosti v tomto náročnom podnikaní s ohľadom na špecifiká a znalosti lokálneho trhu, spotrebiteľa, cieľovej skupiny, kultúry a zvyklostí. Celá Európa pod jednotnou taktovkou a pritom prístup na mieru. To je sila SSI.

 

Hlavný predmet podnikania SSI

Hlavným predmetom podnikania SSI je below the line komunikácia, predaj a merchandisingové služby so zameraním na miesto predaja: face to face komunikácia, flexibilné predajné tímy pre strategické a taktické aktivity, regálový servis, audit, mystery shopping, distribúcia a inštalácia POSM, spotrebiteľské koncepty, vernostné kluby a eventy. Členovia SSI pracujú v celej rade odvetví, od rýchloobrátkového tovaru, po alkoholické nápoje, k finančným službám, až po telekomunikácie.

Pridaná hodnota

Členovia SSI sú absolútni experti, ktorí realizujú svoje projekty s konzistenciou, a ktoré sú šité na mieru pre svoje domáce trhy. Pracujú samostatne, ale spolupracujú so svojimi kolegami v rámci SSI finančne čo najefektívnejším spôsobom. Navzájom zdieľajú osvedčené postupy a spájajú svoje sily na vývoj nových služieb. SSI poskytuje záruku na špičkovú kvalitu, efektívnosť a vyvíja mieru opatrení, aby ich zákazníci v celej Európe zvýšili svoju konkurencieschopnosť a svoj podiel na trhu.

 

SSI (www.ssinetwork.com), s hlavným sídlom v Zürichu vo Švajčiarsku, má aktuálne 21 asociovaných členov, ktorí operujú v 24 krajinách Európy.