SSI
Parallax

Promotion & Event Marketing

SALES HOUSE chápe promotion & event marketing ako propagáciu produktu na mieste predaja a ako propagáciu produktu zábavnou formou. Uvedomujeme predajný tlak, ktorý je vyvíjaný na koncového zákazníka, a preto vhodnou kombináciou btl aktivít vytvárame jedinečný priestor na upútanie pozornosti spotrebiteľa a ovplyvňujeme jeho nákupné rozhodovanie. Prostredníctvom promotérov a hostesiek plníme marketingové stratégie a ciele klientov.Naše face to face programy zostavené za účelom poskytnutia správnych informácií, ekonomickej motivácie alebo vzbudenia záujmu približujú značku a samotný produkt cieľovému publiku.

 

 

 

SLUŽBY

Consumer promotion

Ochutnávky – In store/Out door promotion, Hard Sell, Demonštrácie, Sampling, Aktívny predaj, Door to Door promotion

 

Event marketing

Launch event, Teambuilding, Dealers meeting, Konferencie, Road show

 

Motivačné programy

Bonusový program, Vernostný program, Spotrebiteľská súťaž, Lojalitný klub

 

Ostatné služby

Telemarketing, Direct marketing

 

 

 

Merchandising & Sales Outsourcing

SALES HOUSE Vám umožní venovať sa Vašej práci – obchodu. Nechajte našich merchandiserov dokladať a vystavovať  Vaše produkty v správnom čase na správnom mieste namiesto vás.Zároveň zostanete flexibilný a overíte si tak efektívnosť Vašej investície do obchodnej štruktúry.  

SALES HOUSE riešenie Vám veľmi rýchlo umožní na kľúč postaviť obchodný tím šitý na mieru vrátane riadiaceho a reportovacieho systému.

SLUŽBY

Merchandising

Prezentácia a dokladanie produktov FMCG na mieste predaja, Visual Merchandising, POSM inštalácia na predajniach

 

Outsourcing obchodných činností na Modernom a Tradičnom Trhu

Vytváranie a riadenie obchodnej štruktúry

 

Krátkodobý/dlhodobý prenájom obchodnej štruktúry

Ambulantný predaj, Van selling

 

IT Služby

Vlastný online riadiaci system Salesapp plne prispôsobiteľný Vašim potrebám, riadi kroky obchodnej návštevy,

reporting na mieru

Audit

SALES HOUSE chápe zber dát z terénu ako spätnú väzbu, odovzdávanie informácií od spotrebiteľa k výrobcovi. Aj ako kontrolu, prieskum a revíziu sales promotion - podpory predaja.

SALES HOUSE vyvíja on-line aplikácie, ktoré sú "šité na mieru", a ktoré maximalizujú efektivitu a prehľad výkonnosti v teréne. Zároveň tak urýchľujú tok informácií a garantujú aktuálnosť a presnosť exekutívy.

SALES HOUSE používa interné online nástroje pre riadenie procesov.

 

SLUŽBY

Monitoring  trhu

Podiel na maloobchode, Podiel na sortimente, Podiel na druhotnom vystavení, Cenový monitoring, Verifikácia dodržovanie akčných cien, Nedostatok tovaru, Dodržovanie priebehu akcií, Inštalácia POS a POP materiálov, Sledovanie Expirácie produktov, Aktivity konkurencie, Zber dát s Fotodokumentáciou

 

Audit zamestnancov

Monitoring Obchodného tímu / Zamestnancov, Tajomný zákazník, Špecializovaný Audit - HORECA Audit, "At work" Audit, Smart tímy

 

ONLINE výstupy a kontrola práce

Saleshouse Academy

SALES HOUSE ponúka vzdelávacie kurzy s našimi lektormi, ktorí majú reálne skúsenosti z praxe. Odborne zaškolia nielen vašich promotérov, hostesky a merchandiserov.

 

SLUŽBY
Najpopulárnejšie

Efektívna komunikácia, Umenie presviedčať, Efektívne využívanie času

 

Rozšírená ponuka

Umenie vyjednávať, Základné manažérske nástroje, Pokročilé manažérske nástroje, Prečo lídri zlyhávajú, Prezentačné schopnosti, Finančná gramotnosť

 
Naša SalesAcademy® je ONLINE

AKO TO FUNGUJE? VYSKÚŠAJTE TU

Skladovanie a logistika

SALES HOUSE Vám poskytne profesionálne logistické služby a starostlivosť o Váš tovar a POS materiál.  Uskladní vám krátkodobo aj dlhodobo promo materiál na pripravované promotion.

 

SLUŽBY
Komplexná ponuka

Skladovanie tovaru / POS, Skladovanie potravin, Colné služby, Medzinárodná a vnútroštátna preprava, Komplexné logistické riešenie

Sales App

Sales House ponúka vlastnú online aplikáciu na riadenie aktivít na Modernom a Tradičnom trhu. Uľahčí vám prácu nielen pri sales promotion. Je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA
pre field marketingové činnosti

Rozumieme procesom a činnostiam na Modernom a Tradičnom trhu, a preto pre Vás vytvárame aplikáciu, ktorá vám uľahčí život. Promotion, ochutnávky, audit, zber dát, merchandising, aktivity obchodných zástupcov a mnohé ďalšie agendy a procesy sú obsiahnuté v jednom systéme pre efektívnu komunikáciu všetkých užívateľov na trhu.

 

 

Sales House stojí na pevných základoch,
ktoré tvoria naši ľudia s dlhodobými skúsenosťami

v podlinkovej komunikácii.

 

Vybrané referencie

Jeden krát vidieť je viac ako tisíc krát počuť.

Pozrite si niektoré z našich úspešných projektov.