SSI

Optimalizace pokladen v Česku a na Slovensku je podprůměrná

Květen 2013: V rámci sledování promočních aktivit vybraných řetězců a výskytu akčních cen se česko-slovenská sales promotion agentura Sales House s.r.o. tentokrát zaměřila i na monitoring vytíženosti pokladen klíčových obchodních řetězců. Z průzkumu vyplývá, že vytíženost pokladen v Česku i na Slovensku je podprůměrná. Pokladny mají ve vybraných časových intervalech buď extrémní přetížení, nebo naopak vytížení minimální. V ČR i SR si nejdéle počkáte v Kauflandu. S pravděpodobností 42 % zde narazíte na pět a více čekajících. Naopak nejkratší dobu u pokladen strávíte v Česku v prodejnách definovaných jako „ostatní“ (Jednota, Terno, Makro). Zde s pravděpodobností 33 % bude před vámi maximálně jeden čekající. Na Slovensku je to pak řetězec Jednota s 30 %. 

 

Podle našeho průzkumu má zřejmě nejlepší optimalizaci pokladen v Česku řetězec Globus a na Slovensku Billa. V obou případech lze zaznamenat vyrovnaná procenta jak v přetížení, tak minimálním vytížení pokladen“, okomentoval výsledky průzkumu Juraj Fábry, ředitel agentury Sales House s.r.o. a dodává: „Řetězce by měly pracovat na vyváženosti pokladen tak, aby si zákazník mohl v klidu vyložit zboží na pás a případně ještě dokoupit pár maličkostí nacházející se v oblasti pokladen. Extrémní přetíženost může mít jen negativní dopady na vybraný obchod“.

 

Kde čekáme nejdéle?

 

V průměru je mezi obchody čtvrtina takových, kde je u nejvytíženější pokladny 5 a více osob. Nejhorší je situace u Kauflandu a Albertu, kde je 5 a více lidí zaznamenáno u čtyř obchodů z deseti. Ostatní řetězce se pohybují na úrovni dvou obchodů z deseti.

 

Podobně jako v ČR je v průměru mezi obchody necelá čtvrtina takových, kde je u nejvytíženější pokladny 5 a více osob. Nejhorší situace je opět u Kauflandu, kde je 5 a více lidí zaznamenáno u čtyř obchodů z deseti. Tesco a Ahold se pohybují na úrovni tří z deseti. Ostatní řetězce jsou v tomto hodnocení výrazně lepší.

 

 

 pokladny

pokladny 

Kde čekáme nejméně?

V průměru je mezi obchody zhruba pětina takových, kde je u nejvytíženější pokladny 1 nebo méně osob (tedy se v podstatě nečeká). Nejlepší jsou z tohoto pohledu "ostatní" prodejny (Jednota, Terno, Makro apod.), kde je volných pokladen třetina. Nejhůře je na tom Kaufland a Albert, o čemž vypovídá graf o přetíženosti. Billa a Tesco se snaží mít pokladny prázdné a Globus pracuje s pokladnami optimálněji - nemá mnoho "zbytečně" prázdných pokladen, ale také nemá dlouhé fronty.

 

V průměru je mezi obchody necelých 15 % takových, kde je u nejvytíženější pokladny 1 nebo méně osob (tedy se v podstatě nečeká). Je zde o trochu horší situace než v ČR. Nejlepší jsou z tohoto pohledu prodejny Jednota, kde je volných prodejen téměř třetina. Nejhorší je Tesco, kde jsou volné pokladny vysloveně výjimečné. Billa a ostatní prodejny se snaží vyvarovat extrémů - nemají často dlouhé fronty, ale ani úplně volné pokladny.

 

 

pokladny

 

pokladny

 

 

Kdy jsou pokladny přetížené?

 

Průzkum též potvrdil, že večerní či víkendové nákupy jsou typické pro obě země a tudíž čas strávený ve frontách se může vyšplhat na maximum. Nemusí to však znamenat, že je v obchodech nejvíce lidí, ale může být otevřeno méně pokladen než by bylo potřeba. V pátek a sobotu volnou pokladnu najdete jen stěží.

 

 

Monitorované řetězce ČR (počet návštěv): Albert (59), Globus (25), Tesco (69), Billa (78), Kaufland (48), ostatní (27)

Monitorované řetězce SR (počet návštěv): Ahold (24), Jednota (), Billa (61), Kaufland (33), Tesco (56), ostatní (39)

Monitoring pokladen probíhal od 1. 4. 2013 do 30. 4. 2013 ve výše uvedených řetězcích.

 

pokladny

poslední novinky

Summer with Nespresso
Začínáme velkou letní promotion s Nespresso :)
16.07.2021 | Novinky
Ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie počas pandémie
Zmeny spôsobené pandémiou zasiahli všetkých bez výnimky. Nové vládne opatrenia ovplyvnili náš súkromný aj pracovný život a dokonca celé oblasti ekonomiky.....
21.06.2021 | Blog
Nová spolupráce s Kärcher
Začali jsme novou spolupráci se společností Kärcher.
11.06.2021 | Novinky