SSI

Online školenie #To Nam Funguje

V uplynulých obdobiach pre nás bolo samozrejmosťou, že naše pracovné stretnutia s klientmi alebo s kolegami prebiehali minimálne v 90% tvárou tvár. Inak to nebolo ani v prípade hromadných školení, ktoré sú pre salespromotion agentúru neoddeliteľnou súčasťou každého projektu. Nikto nečakal, že by niekedy mohla nastať situácia, počas ktorej by to nebolo možné. Napriek tomu, že veríme, že sa k osobnému stretávaniu čoskoro vrátime, museli sme na vzniknutú situáciu reagovať a prispôsobiť sa jej. Pandémia vírusu Covid 19 nás vo veľa prípadoch prinútila improvizovať a hľadať nové spôsoby komunikácie, ktoré nám pomôžu zabezpečiť kontakt s klientmi a kolegami. Prispôsobili sme sa a teraz už máme za sebou niekoľko školení s pár, desiatkami alebo stovkami účastníkov.


V akých prípadoch je najlepšie využiť online školenie
Online školenie je možné využiť prakticky kedykoľvek, keď je to potrebné z akýchkoľvek dôvodov, či už ide o vládne opatrenia, ktoré zamedzujú stretávaniu sa väčšieho počtu osôb, zdravotné dôvody niektorého z účastníkov, ktoré mu nedovoľujú fyzicky sa zúčastniť školenia alebo veľké vzdialenosti medzi jednotlivými účastníkmi. Často sa stáva, že komunikujeme s partnermi zo zahraničia alebo s promotérmi z rôznych koncov krajiny. V neposlednom rade môže ísť o spôsob školenia, kde potrebujeme v maximálnej miere šetriť náklady.

Na čo všetko je potrebné myslieť pri realizácii online školenia
Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu online školenia je najdôležitejšie kvalitné pripojenie a prenos. Z toho vyplýva aj výber vhodnej platformy. Je potrebné, aby spĺňala jednoduchosť prihlásenia sa pre účastníkov, aby sa nemuseli zdĺhavo registrovať a tiež, aby fungovala vo všetkých internetových prehliadačoch. Dôležitú úlohu zohráva aj nastavenie pravidiel počas školenia. Napríklad, či budú mať účastníci vypnutú kameru aj mikrofón alebo zapnutú kameru, čo je, samozrejme, na každom organizátorovi školenia. Je nutné myslieť aj na časový harmonogram jednotlivých častí školenia, vrátane planovaných prestávok. Veľmi dôležité je dať účastníkom možnosť sa čokoľvek spýtať, či už počas času na to určenému alebo kedykoľvek počas školenia. Výhoda online školenia spočíva v tom, že je možné ho nahrať a záznam bude slúžiť ako študijný materiál aj pre účastníkov, ktorí sa na školení nemohli zúčastniť.


Aké kontrolné mechanizmy používame na zabezpečenie efektivity online školenia
Účastníci školenia (hostesky, promotéri, merchandiseri, zamestnanci alebo ktokoľvek iný) sa musia prihlásiť svojim menom, priezviskom a emailovou adresou. Tieto tri faktory nám pomôžu k lepšej evidencii účastníkov. Hlavným kontrolným mechanizmom je overenie znalostí cez Sales Academy online, ktorá umožňuje vyplniť kvíz, podľa ktorého zistíme, aké znalosti si účastníci školenia odniesli. Sales Academy online tiež umožňuje účastníkom školenia pustiť si záznam, ktorý nie je možné preskočiť, ale v priebehu pozerania iba pozastaviť. Kvíz sa môže zobrazovať po jednotlivých sekciách alebo až na konci. Náš kvíz je možné nastaviť tak, že si dopredu definujete, koľko percent musia školení dosiahnuť v teste, aby ho považovali za absolvovaný. Počas sledovania záznamu školenia nám môžu účastníci napísať akékoľvek otázky a my im na ne odpovieme do dvoch dní, prípadne aj skôr.


Na akých projektoch sme ich zatiaľ využili.

Naše skúsenosti s online školením sme preverili pri projektoch pre klientov ako Oral B, Oral B a Braun On-line Ambassador pro Alzu a P&G merchandising.


Výhody a dôvody online školenia v skratke

 

Výhody:

Online školenie je možné realizovať v podstate kdekoľvek, kde je dostupné pripojenie k internetu
Online forma školenia je jedným z najefektívnejších spôsobov vzdelania
V prípade, že účastník nemôže v daný čas školenie absolvovať, môže si školenie pustiť zo záznamu
zníženie nákladov
úspora času (účastníci sa nemusia zdržiavať cestou na školenie)
neobmedzený prístup k školiacim materiálom
aktuálnosť informácií
možnosť “zdvihnutia ruky” a položenia otázok počas / po prezentácii
overenie znalostí cez Sales Academy je samozrejme online

 

Online školení je možné využívat v prípade:

pandémia Covid
choroby
veľké vzdialenosti
šetrenie nákladov
nemožnosť nájsť vhodné miesto na školenie


Predstavivosti sa medze nekladú a školenie môžeme pripraviť podľa vašich predstáv a podmienok. Ak vás školenie so Sales Academy online zaujalo alebo máte ďalšie otázky, budeme radi ak nás kontaktujete.

#TNF

Posledné novinky

Nová spolupráca s Kärcher
11.06.2021 | Novinky
Od 1.6. s Nespresso
V apríly sme  uspeli v tendri pre klienta Nespresso s projektom Nespresso ambasadorov.
05.05.2021 | Novinky
RETRIX HOUSE: KTO SME A PREČO SME PRIŠLI?
"V tomto roku v čase lockdown sa zrodil RETRIX HOUSE, 3 pilier našej skupiny Sales House Group. Mala som tú česť urobiť rozhovor s jej členmi."
29.04.2021 | Novinky