SSI

Online vychytávky

Online vychytávky, ktoré nám uľahčujú prácu

 

Ešte v nedávnej dobe, pre mladšie ročníky bohužiaľ už v minulom storočí, sme veľa kancelárskych úkonov robili manuálne. A veru aj to chvíľu trvalo, kým ste svoju pracovnú povinnosť s týmito prostriedkami dokončili. Písalo sa na písacích strojoch, telefonovalo na klasických, do zásuvky napojených telefónoch, počítalo na kalkulačke s papierovou páskou a namiesto faxov, ktoré prišli až neskôr, sa správy posielali diaľnopisom a to bol teda zážitok. 

Veľký prevrat boli elektrické písacie stroje, prvé mobilné telefóny a faxy. Zázraky, ktoré všetkých fascinovali a zrýchlili prácu.  Bol to skutočný pokrok. Ale najväčší a nezadržateľný pokrok priniesli až počítače spolu s internetom. Aj počítače sa vyvíjali, najskôr to boli veľké „krabice“, ktoré spolu s monitorom obsadili polovicu pracovného stola, až po malé, skladné a prenosné notebooky. 

A internet? Spojenie s celým svetom bolo lákadlom číslo jedna. Spomínate si na časy, keď sa na internet pripájalo cez telefónnu linku a vydávalo to taký nepríjemný ťahavý zvuk? Rýchlosť pripojenia bola, no povedzme, že pomalšia. Za rovnakú dobu, za akú sa podarilo odoslať jeden email, by ste ich dnes mali vybavenú celú hŕbu.  

Nehovoriac o tom, keď sa internet preniesol aj do telefónov a prišli tablety. Spustil sa boom rôznych aplikácii. Dnes sa zamýšľame, ako sme mohli takto pracovať, ale vtedy sme nepoznali nič iné a aj toto boli moderné vychytávky tej doby. V súčasnosti sú technológie neoddeliteľnou súčasťou našich životov a samozrejme aj tých pracovných. Existujú mnohé technické vymoženosti, ktoré nám uľahčujú život. 

Neustále sledovanie trendov a napredovanie v IT oblasti pomáha firmám odlíšiť sa od konkurencie a ponúknuť klientom a zamestnancom kvalitný a efektívny servis.  Ich využitím vieme ponúknuť klientom rôzne pohľady na dáta, ktoré sú pre obchodné aktivity dôležité, zjednodušenú komunikáciu medzi agentúrou a ľuďmi v teréne, efektívne a rýchle riešenie vzniknutých problémov a zamedzenie chýb v práci na minimum. 

Radi by sme vám priblížili online vychytávky, na ktoré sme v Sales House hrdí, a ktoré nám uľahčujú pracovný život. 

 

Komunikácia s ľuďmi v teréne

Telefonický kontakt je stále aktuálny, ale v prípade odovzdania informácie veľkému množstvu ľudí nemusí byť rýchly. Preto sa snažíme využívať nové a efektívnejšie formy komunikácie medzi agentúrou, klientom a zamestnancami v teréne. 

Všetky aktuálne informácie o súčasnom dianí ovplyvňujúce jednotlivé projekty sú priebežne uverejnené v našom CRM systéme Salesapp. Tým vieme zabezpečiť, že každý pracovník v teréne má potrebné informácie v mieste a v čase, kedy ich potrebuje a vie na ne prípadne aj reagovať. 

Každá návšteva našich merchandiserov obsahuje vyplnenie požadovaných dát na mieste predaja a doplnenie aktuálnej fotografie. Uvedomujeme si, že klient potrebuje informáciu z terénu čo najskôr, a preto vie reagovať na prácu merchandisera v reálnom čase. 

Každú informáciu má možnosť klient komentovať a doplniť o informácie potrebné pre zlepšenie servisu pre nasledujúcu návštevu. Merchandiser je s informáciami okamžite uzrozumený a má možnosť na situáciu reagovať a informovať o aktuálnom stave klienta.

O aktuálnom stave na predajni má klient potrebné dáta dostupné aj v reportovacom nástroji Tibco, ktorý na mape prehľadne zobrazuje prevádzky so správnym alebo chýbajúcim vystavením. Klient má teda veľmi rýchly a aktuálny prehľad. 

Prístup k dátam je oveľa jednoduchší ako v minulosti a nové technológie nám prinášajú možnosť pozerať sa na ne z rôznych uhlov a prehľadne zobraziť aktuálny stav pomocou grafov, tabuliek a iných zobrazení. Vďaka prepojeniu medzi Salesapp a reportovacím systémom Tibco vieme efektívne sledovať výsledky v predajni, v regióne, u jednotlivých merchandiserov alebo promotérov. 

 

Tourplán súčasnosti

Vývojom informačných technológií sa postupom času zjednodušuje aj práca s tourplánom. Naši zamestnanci už nemusia nosiť vytlačené papiere s tourplánom, ale všetky informácie si vedia nájsť vo svojom smartfóne, tablete alebo počítači. Na týždeň alebo mesiac dopredu majú v SalesAppe naplánované svoje pracovné aktivity s názvom servisovanej prevádzky, dĺžkou návštevy spolu s dokumentmi potrebnými k jednotlivým projektom. 

Vďaka využitiu GPS, zadávame presnú lokalitu prevádzky do ich tourplánu a ľudia v teréne už nemusia zdĺhavo hľadať miesto ich servisu, ale môžu využiť súradnice danej prevádzky. Prácu s GPS využívame aj opačne a to na zistenie, či sa náš merchandiser alebo promotér nachádza na správnom mieste a to potvrdením ich polohy na prevádzke či potvrdení informácie o začiatku návštevy a vložená fotografia z daného miesta. Klientovi chceme zabezpečiť nadštandardný servis a istotu, že všetci sú na správnom mieste. 

 

Školenie tímu

Keďže chceme ísť s dobou a zároveň šetriť klientovi čas a financie, pridali sme do ponuky našich služieb aj online Sales Academy. Účastníci školenia sa pripoja online a potrebné informácie sú prezentované cez zdieľanú obrazovku. Zo skúsenosti vieme, že počas promo akcií sa vyskytujú aj neočakávané situácie, kedy je nutné zastúpiť už zaškolenú hostesku alebo merchandisera, a preto naše školenia nahrávame. 

Videonahrávka je výhodou pre novú posilu v tíme, a teda nikomu neunikne žiadna dôležitá informácia. V prípade vyškoleného tímu je možné sa k informáciam neustále vracať a pripomenúť si ich. Naša Sales Academy ponúka okrem záznamu aj preškolenie tímu kvízom, buď priamo počas školenia alebo po naštudovaní všetkých 

materiálov. 

Každý projekt je jedinečný a má rôzne špecifikácie, čo vedia k individuálnemu nastaveniu kvízu, podmienok jeho splnenia a k výsledku odborne zaškoleného tímu. Po absolvovaní kvízu dostane každý účastník certifikát o jeho splnení. Spôsob online vzdelávania cez kvízy pomáha nášmu tímu rýchlejšie obsiahnuť množstvo nových informácii a kvíz je možné opakovať, kým ho účastník nesplní. 

Posledné novinky

Summer with Nespresso
Začíname veľkú letnú promotion s Nespresso :)
16.07.2021 | Novinky
21.06.2021 | Blog
Nová spolupráca s Kärcher
11.06.2021 | Novinky