SSI

Sales House Group 3 piliere pokroku

Sales House Group 3 piliere pokroku

 

V horolezectve sú 3 pevné body základom, ktorý vytvára predpoklady na pokorenie aj tých najnáročnejších výziev.

 

3 sú aj základné piliere agentúry Sales House, ktoré sa za viac ako štvrťstoročie svojho pôsobenia vyprofilovali a tvoria pevný trojuholník komplexnosti riešení na field marketingovom trhu Českej a Slovenskej republiky.

 

Agentúra SH už 4 roky po nežnej revolúcii prišla na novootvorený trh, aby uspokojila potreby retailových spoločnosti pri ich snahe oslovovať a získavať nových spotrebiteľov, ktorí boli hladní po nových tovaroch a službách. Po 40 rokoch relatívne obmedzenej ponuky bol československý trh zavalený množstvom tovaru zo západu. Všetky tie farebné obaly, novinky, technické vychytávky, ale aj veci bežnej spotreby boli zrazu dostupné všade a v dostatočnom množstve. 

 

To bol ten impulz, kedy postupne marketingové nástroje začali byť dennodennou súčasťou našich životov a spotrebiteľ začal byť ten, ktorý si vyberá a rozhoduje o úspechu značiek.

 

Priamy kontakt so zákazníkom, možnosť vyskúšať, ochutnať alebo otestovať sú do dnešných dní veľmi silným nástrojom marketingového mixu. Častokrát sú práve tým dôvodom, kedy niektorá značka vystrelí ako raketa a získa si priazeň širokých más.

 

FIELD Marketing, ktorý ako agentúra realizujeme, je o procese a kreativite. Je o tom, ako dostať zážitok ku spotrebiteľovi, o jeho osobnej skúsenosti so značkou a jej dobrej dostupnosti. K tomu využívame množstvo nástrojov SALES - PROMO služieb.

 

Vývoj a inovácie, nové technológie, nástup internetu a webu, mobilná komunikácia, digitalizácia informácii a napredovanie ecommerce biznisu výrazným spôsobom ovplyvňujú spotrebiteľov pri ich rozhodovaní o spotrebe a kúpe. Už dlhé roky platí, čo nie je na webe akoby ani nebolo. Spotrebiteľ má na 1 klik k dispozícii množstvo informácii, analýz, štatistík a spotrebiteľských referencii a nákup už robí pripravený. 

 

Procesy v offline svete SALES-PROMO sme posledných 15 rokov postupne prenášali do digitálnej formy. Papier a fax nahradili mobilné telefóny a všade dostupná konektivita. Doba sa zrýchlila a priniesla nové služby a celé nové odvetvia. 

Náš vlastný CRM Salesapp vyvinutý v našej réžii plne kopíruje všetky projekty a typy služieb, ktoré ako agentúra prinášame. Komplexná užívateľská štruktúra aj s ich vzťahovými reláciami vytvárajú predpoklady pre väčšiu efektivitu a rýchlosť ponúkaných riešení. OFFLINE know how sme preniesli do digitálnej podoby a vytvorili tým unikátne riešenie, jeden ekosystém komplexného field-marketingového sveta. 

 

Dnes už neplatí, že Retail sa nástupom ecommerce mení, ale Retail sa už skutočne zmenil. A práve do tejto situácie sa zrodil RETRIX House. Vyprofiloval sa evolučne ako sebavedomý a rozvinutý 3.pilier SALES-PROMO agentúry Sales House. 

 

“Sme a naďalej budeme svedkami zbližovania fyzického a digitálneho sveta. Tí, ktorí tento trend využijú, budú lídrami na trhu.” John Phillips, Senior Vice President Supply Chain & Logistics for PepsiCo 

 

Podľa prieskumu 65% spotrebiteľov očakáva, že budú viac používať digitálne nákupné kanály v budúcnosti. Takmer 72% 16 až 24 ročných tvrdí, že by zvýšili svoje digitálne online výdavky. GenZ do roku 2021 - predpokladá sa, že ovládnu takmer 40% všetkých spotrebiteľských nákupov.*1

 

CESTA SPOTREBITEĽA NIE JE LINEÁRNA. Spotrebitelia si môžu produkt kúpiť a získať kdekoľvek, kde je to pre nich výhodné. 

 

Retrix House je síce najmladšia platforma, ktorá formálne vznikla len nedávno, ale už teraz je jasné, že jej miesto v skupine je minimálne tak isto dôležité, ako sú tradičné piliere SALES a PROMO. 

 

RETRIX prináša komplexné IT riešenia a efektívne nástroje riadenia obchodných procesov na retailovom trhu. Pracuje s dátami a tie prináša značkám, aby na trhu víťazili.

 

www.retrixhouse.eu

www.linkedin.com/company/retrix-house-cz-sk 

 

*1 Zdroj: The Future Shopper Report 2020 WPP COMMERCE| April 2020

 

SHG Triangels
SHG Faces

Posledné novinky

Summer with Nespresso
Začíname veľkú letnú promotion s Nespresso :)
16.07.2021 | Novinky
21.06.2021 | Blog
Nová spolupráca s Kärcher
11.06.2021 | Novinky